HANNÄS FÖRSKOLA

den lilla förskolan mitt i byn

Förskolans aktiviteterDå vi har en lagom stor barngrupp har vi möjlighet att se varje barn och att arbeta efter varje barns intresse och förmåga. Vi lägger stor vikt vid att barnens inflytande speglar vår verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med språk, naturvetenskap,
miljöfrågor, teknik, matematik,  skapande och hälsa. Eftersom vi har skogen så nära inpå använder vi oss ofta av utomhusmiljön för barnens lärande.

Så här ser veckans aktiviteter ut på förskolan.


Nedan beskriver vi några av våra aktiviteter:

*NATURVETENSKAP*

Dagligen har barnen möjlighet att leka fritt i vår härliga skog som finns på förskolans gård. En mycket uppskattad aktivitet är när naturhälsopedagog Helene Fredriksson kommer till Förskolan och har naturvetenskap med barnen.
Vi går till skogen och följer årstidens växlingar tillsammans med barnen.
Vi lär barnen att vara rädda om djur och natur.  Vi leker lekar, bygger kojor, besöker bäcken och njuter av att bara vara i skogen.*GYMNASTIK*

Det är viktigt att barnen tidigt lär sig hur viktigt det är att röra på sig. Barnen ska få känna glädje inför rörelse och kunna behärska sin kropp utifrån förmåga och ålder.*ÖPPNA FÖRSKOLAN*

En förmiddag i veckan erbjuder vi Öppen Förskola för hemmavarande föräldrar och barn upp till 5 år. Då får barnen vara med i vår verksamhet såsom: skapande, fri lek inne och ute, sångsamlingar. För vidare info kontakta oss.


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)