Vår verksamhet

Förskolan styrs av Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010), Likabehandlingsplanen och lagar. Fritidshemmet styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2017), likabehandlingsplanen och lagar.
Den största delen av dagen bedrivs förskoleverksamhet. Vi delar in barnen i olika grupper och efter barnens förmågor för att få en strukturerad verksamhet där barnen i olika åldrar kan få utbyte av varann.
Senare under eftermiddagen kommer det skolbarn i två omgångar till vår fritidsverksamhet. När de första skolbarnen kommer tas dom emot av en pedagog och dom har olika pedagogiska aktiviteter såsom: fruktstund, högläsning, spel och styrda utomhusaktiviteter.
Barnen som är inskrivna på fritidshemmet kommer från tre skolor: Centralskolan, Alléskolan (Åtvidaberg)och Tryserums friskola (Valdemarsvik).


Då vi har en lagom stor barngrupp har vi möjlighet att se varje barn och att arbeta efter varje barns intresse och förmåga. Vi lägger stor vikt vid att barnens inflytande speglar vår verksamhet. 
Vi arbetar kontinuerligt med språk, naturvetenskap,
miljöfrågor, teknik, matematik,  skapande och hälsa. Eftersom vi har skogen så nära inpå använder vi oss ofta av utomhusmiljön för barnens lärande.Dagligen har barnen möjlighet att leka fritt i vår härliga skog som finns på förskolans gård. 
Vi går till skogen och följer årstidens växlingar tillsammans med barnen.
Vi lär barnen att vara rädda om djur och natur.  Vi leker lekar, bygger kojor, besöker bäcken och njuter av att bara vara i skogen. 

Välkommen

Välkommen till www.hannesforskola.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)